HJEM

INNVANDRINGS-KONTORET

 

 

INNVANDRINGSKONTORET

 

Innvandringskontoret er et kontor for mennesker som ønsker en slutt på innvandringen til landet og en slutt på fortsatt islamisering av landet. Dette for at Norge ikke skal komme en situasjon hvor det hele "eksploderer" slik vi ser det mange steder i resten av verden.

 

Innvandringskontoret vil prøve å dokumentere de samfunnsskader som innvandring og islamisering medfører - det være seg økonomi, kultur, personlig sikkerhet og religion.

 

Innvandringskontoret vil også opplyse om personer som promoterer innvandring og islamisering. Gjør ditt beste for at de som av naivitet, personlig økonomi eller politisk karriere går inn for innvandring og islamisering, ikke vinner frem til avgjørende posisjoner i samfunnet. Nedenfor finner du linker til noen sider som angir personer som promoterer innvandring og islamisering, kriminalitet begått av innvandrere og kostnader forbundet med innvandring.

 

Flere eksempler finnes under "OM OSS" på menylinjen

PERSONER

 

En oversikt over personer som promoterer innvandring og islamisering

KRIM

 

Kriminalitet begått av innvandrere

KOSTNAD

 

Eksempler på kostnader innvandringen påfører samfunnet