OM OSS

INNVANDRINGS-KONTORET

 

INNVANDRINGSKONTORET

 

HVEM ER VI OG HVA VIL VI?

 

Menneskene bak Innvandringskontoret ønsker - som nevnt - at innvandringen til landet skal opphøre umiddelbart - og de som er kommet skal repatrieres omgående.

 

Den kristne kulturarv skal være dominerende i samfunnet - alle muslimske bygninger, klær, organisasjoner etc. skal fjernes fra offentligheten

 

 

 

På forsiden - HJEM - og på denne siden er angitt noen få relevante linker. En større oversikt finner du på

www.webkontorene.no

 

En omfattende oversikt over nettsider som arbeider mot innvandring og islamisering finner du her:

 

MOT INNVANDRING OG ISLAMISERING

 

En omfattende oversikt over nettsider som arbeider for innvandring og islamisering finner du her:

 

FOR INNVANDRING OG ISLAMISERING

 

En omfattende oversikt over muslimske organisasjoner som arbeider for innvandring og islamisering finner du her:

 

MUSLIMSKE ORGANISASJONER I NORGE

 

En omfattende oversikt over muslimske bedrifter finner du her:

 

MUSLIMSKE BEDRIFTER I NORGE

 

 

En mindre omfattende oversikt over muslimske politikere som arbeider for innvandring og islamisering finner du her:

 

MUSLIMSK FOLKEPARTI

 

Landssvik

Oversikt over personer som sviker sitt land

Milorg

Organisasjon som arbeider mot innvandring og islamisering

Svarteliste

 

Personer som er svartelistet

Riksrett

 

Personer som bør stilles for riksrett

Blide medarbeidere på Innvandringskontoret